Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής γλώσσας

Άρθρα για τη διδασκαλία της νέας ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας

Click akadimaikoi.skopoi.pdf link to view the file.

Εισαγωγή στο πεδίο και εφαρμογές γλωσσολογικών αναλύσεων

Στο συγκεκριμένο άρθρο εξηγούμε τι σημαίνει διδασκαλία δεύτερης γλώσσας για ακαδημαϊκούς σκοπούς (Γ2ΑΣ), πώς ξεκίνησε, τα είδη Γ2ΑΣ και κάποιες βασικές έννοιες στη διδασκαλία Γ2ΑΣ.

Ελένη Αγαθοπούλου