Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής γλώσσας

Άρθρα για τη διδασκαλία της νέας ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας

Click sxediasmos.mathimatos.pdf link to view the file.

Προτάσεις στα πλαίσια των σύγχρονων προσεγγίσεων

Το άρθρο αυτό θα επικεντρωθεί σε ένα συγκεκριμένο άξονα της διδακτικής πράξης, το σχεδιασμό του μαθήματος της ξένης γλώσσας. Θα εξετάσει το ρόλο του σχεδιασμού στη διδακτική διαδικασία και θα αναλύσει τους στόχους και το περιεχόμενό του.

Μαρίνα Ματθαιουδάκη