Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής γλώσσας

Άρθρα για τη διδασκαλία της νέας ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας

Click eidiseografika.arthra.sti.G2.pdf link to view the file.

Στόχος του παρόντος άρθρου είναι να εξετάσει πώς δημοσιογραφικά άρθρα από τον τύπο θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν στη διδασκαλία της Γ2. Μετά από μια σύντομη βιβλιογραφική ανασκόπηση των τρόπων με τους οποίους η επικοινωνιακή/κειμενοκεντρική προσέγγιση εφαρμόζεται στη διδασκαλία της Γ2, καθώς και των συχνότερων προβλημάτων που επισημαίνονται σχετικά με την προσέγγιση αυτή, θα επιμείνουμε στα πλεονεκτήματα που θα μπορούσε να έχει η εφαρμογή ενός πλαισίου διδασκαλίας που να αποσκοπεί στην κριτική γλωσσική επίγνωση.

Αργύρης Αρχάκης, Βίλλυ Τσάκωνα