Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής γλώσσας

Άρθρα για τη διδασκαλία της νέας ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας

Click Alternative_teachng_meth_AG.EL.pdf link to view the file.

Το παρόν άρθρο ασχολείται με δύο μεθόδους διδασκαλίας της δεύτερης/ξένης γλώσσας (Γ2): (α) μάθηση με υποβολή, και (β) ολική φυσική αντίδραση. Και οι δύο μέθοδοι αναπτύχθηκαν κατά τις δεκαετίες τέλη 1960-80 και θεωρούνται εναλλακτικές (non-mainstream) μέθοδοι, καθώς δεν έχουν τύχει ευρείας αποδοχής σε σύγκριση με την Οπτικοακουστική Μέθοδο ή την Επικοινωνιακή Προσέγγιση.

Ελένη Αγαθοπούλου