Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής γλώσσας

Πρακτικές προτάσεις για τη διδασκαλία της νέας ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας

Click Σχεδιασμός μαθήματος.pdf link to view the file.

Το άρθρο έχει ως στόχο να παρουσιάσει τη θεωρία σχετικά με το σχεδιασμό του μαθήματος και την πρακτική εφαρμογή της σε συγκεκριμένο σχέδιο μαθήματος. Αρχικά, παρουσιάζονται οι παράμετροι που θα πρέπει να λάβει υπόψη του ο διδάσκοντας κατά τον σχεδιασμό του μαθήματος έτσι ώστε να εκπληρωθεί ο διδακτικός του σκοπός. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι φάσεις διδασκαλίας του μαθήματος και τέλος, παρουσιάζεται ένα πλάνο μαθήματος στο οποίο εφαρμόζεται η θεωρία στην πράξη.

Αναλυτικότερα:

Επιγραμματικά, οι παράμετροι που θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα πλάνο μαθήματος είναι ο τίτλος, το θέμα, ο χρόνος, τα υλικά, οι στόχοι, το επίπεδο γλωσσομάθειας, το δυναμικό και η δυναμική της τάξης, η διάταξη της τάξης, οι διδακτικές αρχές, η κοινωνική μορφή εργασίας, η εισερχόμενη πληροφορία, το αναμενόμενο εξερχόμενο προϊόν, η εργασία για το σπίτι, η αξιολόγηση, η σύνδεση με τα προηγούμενα-επόμενα και η διάθεση των μαθητών.  Οι φάσεις της διδασκαλίας, οι οποίες εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τους στόχους του μαθήματος, ενδεικτικά είναι η εισαγωγή, η παρουσίαση, η ερμηνεία, η εξάσκηση, η εφαρμογή και το κλείσιμο/ολοκλήρωση.  Στο τέλος, δίνεται και ένα παράδειγμα σχεδίου μαθήματος για τη διδασκαλία τις επιχειρηματολογίας και με θεματική τα συνθήματα και τη ζωγραφική στους τοίχους (γκράφιτι), στο οποίο αναλύονται τόσο οι παράμετροι που αναφέρθηκαν παραπάνω όσο και οι φάσεις διδασκαλίας. 

Βασιλική Μάρκου

Παράλειψη Ημερολόγιο

Ημερολόγιο

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
Σήμερα Δευτέρα, 18 Δεκέμβριος 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Υπόμνημα