Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής γλώσσας

Άρθρα για τη διδασκαλία της νέας ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας

Click Dia_viou_mathisi_Kostoglou.pdf link to view the file.

Το εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει βασικά στοιχεία αρχών και εκπαιδευτικής μεθοδολογίας της εκπαίδευσης ενηλίκων. Για την εκπόνησή του αξιοποιήθηκε σύγχρονη σχετική βιβλιογραφία, καθώς και εκπαιδευτικό υλικό από παρόμοια εκπαιδευτικά προγράμματα. Επιδιώχθηκε το περιεχόμενό του να βρίσκεται σε σχέση αλληλεπίδρασης με τους εκπαιδευόμενους, παρέχοντάς τους εναύσματα για δημιουργικό προβληματισμό, σκέψη και δράση.

Ευθυμία Κώστογλου