Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής γλώσσας

Άρθρα για τη διδασκαλία της νέας ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας

Click Diavathmisi_AP_Iakovou.pdf link to view the file.

Στόχος της εργασίας αυτής είναι να καταδείξει τον τρόπο με τον οποίο οργανώνονται τα καινούργια ΑΠ για τη διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης Γλώσσας που προτείνονται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας σε συνεργασία με ερευνητές από διάφορα ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας, προκειμένου να διαμορφωθεί μια κοινή πρόταση για τον προσδιορισμό των επιπέδων ελληνομάθειας και την υλοποίησή τους σε διαφορετικά διδακτικά πλαίσια. 

Μαρία Ιακώβου