Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής γλώσσας

ΓΛ.ΕΝ-1: Γραμματική
(ΓΛ.ΕΝ-1: Γραμματική)

grammar.png

Η ενότητα της γλωσσικής ενίσχυσης στη μορφολογία της νέας ελληνικής γλώσσας απευθύνεται στους φοιτητές των νεοελληνικών τμημάτων πανεπιστημίων του εξωτερικού που διαθέτουν επίπεδο ελληνομάθειας κατώτερο του Β2.

Το διδακτικό υλικό της ενότητας αποτελείται από δύο μέρη: α) το Α' μέρος με τη θεωρία της μορφολογίας μαζί με δραστηριότητες μειωμένης δυσκολίας για εμπέδωση και β) το Β' μέρος με τις πρόσθετες ασκήσεις αυξημένης σχετικά δυσκολίας για όλα τα φαινόμενα που παρουσιάζονται στο Α' μέρος.

Το Α' μέρος του υλικού είναι χωρισμένο σε πέντε ενότητες με τους εξής τίτλους: 1) τα μέρη του λόγου – το άρθρο, 2) το ουσιαστικό, 3) το επίθετο, 4) τα αριθμητικά και 5) το ρήμα. Κάθε ενότητα είναι χωρισμένη σε “θεωρία” και “δραστηριότητες”. Στη “θεωρία” κάθε ενότητας εκτίθενται με όσο πιο απλό τρόπο γίνεται τα βασικά μορφολογικά χαρακτηριστικά του εξεταζόμενου σε κάθε ενότητα κλιτού μέρους του λόγου και στις “δραστηριότητες” περιέχονται οι σχετικές ασκήσεις εμπέδωσης που βοηθούν τους μαθητές να εξασκηθούν στοιχειωδώς στην εφαρμογή των μορφολογικών κανόνων, προκειμένου να εξασφαλίσουν μια πρώτη εξοικείωση με αυτούς. Παρατίθενται ασκήσεις κλειστού τύπου με συμπλήρωση κενών και ασκήσεις μετατροπών.

Το Β' μέρος του υλικού είναι και αυτό χωρισμένο στις ίδιες πέντε ενότητες με το Α' μέρος, μόνο που περιλαμβάνει μόνο επιπλέον δραστηριότητες ανά ενότητα για επιπρόσθετη εμπέδωση. Και εδώ περιλαμβάνονται ασκήσεις συμπλήρωσης κενών και μετατροπών, αλλά με υψηλότερο δείκτη δυσκολίας, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις ζητείται από τον ενδιαφερόμενο να συμπληρώσει κενά σε ολόκληρα τμήματα αυθεντικών κειμένων.