Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής γλώσσας

Διαδρομές για αποσπασμένους εκπαιδευτικούς και φοιτητές νεοελληνικών τμημάτων εκτός Ελλάδας

Καλώς ήλθατε στο τρίτο σκέλος του προγράμματος Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής γλώσσας που αφορά το ειδικό κοινό στόχος των φοιτητών των νεοελληνικών τμημάτων στο εξωτερικό, καθώς και τους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς που έχουν ως αντικείμενο τη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας.

Σε σχέση με τις άλλες δύο Διαδρομές του προγράμματος, η συγκεκριμένη επιμόρφωση έχει οργανωθεί με βάση τις ανάγκες του κοινού στόχος μετά από εμπεριστατωμένη ανάλυση αναγκών και μελέτη των αντίστοιχων προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων Νέων Ελληνικών σε όλο τον κόσμο. Παράλληλα ο σχεδιασμός του προγράμματος αφορά τις ανάγκες των αποσπασμένων συναδέρφων να επιμορφωθούν στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης.

Το από απόσταση επιμορφωτικό πρόγραμμα αφορά την παρακολούθηση ενοτήτων που στοχοθετούν την υποστήριξη των φοιτητών και αποφοίτων των εν λόγω τμημάτων στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας, στα ειδικά θέματα διδακτικής, τη γενική μεθοδολογία και τη χρήση νέων τεχνολογιών. Η επιμόρφωση είναι δυναμική, καθώς αφορά τη συνδιαλλαγή συμμετεχόντων και διδασκόντων, την ανταλλαγή καλών πρακτικών, την επιμόρφωση με βιντεοδιαλέξεις και την υποστήριξη με πρακτικές διδακτικές προτάσεις και παραδείγματα.

Υποκατηγορίες
Θεματικές Ενότητες
Γλωσσική Ενίσχυση