Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής γλώσσας

Γ7 - Η μετάφραση στη διδασκαλία
(Γ7 - Η Μετάφραση στη Διδασκαλία της Ξένης Γλώσσας)

Στα περισσότερα πανεπιστημιακά τμήματα, όπου διδάσκεται η φιλολογία ως ξένη, η μετάφραση συνιστά αναπόσπαστο γνωστικό αντικείμενο, ειδικό τομέα στο τμήμα και σημαντική δραστηριότητα των φοιτητών. Αντιστοίχως, στα Τμήματα Μετάφρασης, η άριστη γνώση δύο ξένων γλωσσών θεωρείται προαπαιτούμενο για τη φοίτηση. Σε γενικές γραμμές, μετάφραση και διδασκαλία μιας γλώσσας ως ξένης είναι άμεσα συνδεδεμένες, ενώ η μετάφραση συχνά θεωρείται ως η «πέμπτη επικοινωνιακή δεξιότητα».

Στα Τμήματα Νεοελληνικών Σπουδών, το μεταφραστικό έργο των φοιτητών και καθηγητών είναι πολύ σημαντικό για τη μετάφραση κυρίως της ελληνικής λογοτεχνίας στη γλώσσα-στόχος.

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης ενότητας, θα συζητηθεί το θέμα της αξιοποίησης της μετάφρασης ως δραστηριότητας για την κατάκτηση της ελληνικής ως Γ2, ενώ θα γίνει μνεία στις γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις που αφορούν τη μετάφραση στην τάξη της ξένης γλώσσας.