Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής γλώσσας

 

Ομιλητής: Καθ. Ι. Ν. Καζάζης - Πρόεδρος του Κέντρου ελληνικής γλώσσας

 

Ομιλήτρια: Άννα Κοκκινίδου - Υπεύθυνη του προγράμματος Διαδρομές