Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής γλώσσας

Επικοινωνία

keg

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας ιδρύθηκε και λειτουργεί από το 1994 με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, εποπτεύεται απευθείας από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και συνεργάζεται με τα συναρμόδιο Υπουργείο Εξωτερικών. Έχει ως σκοπό την ενίσχυση και προώθηση της ελληνικής γλώσσας εντός και εκτός της Ελλάδας, την οργάνωση της διδασκαλίας της σε αλλοδαπούς και ομογενείς, τη στήριξη των διδασκόντων την ελληνική γλώσσα στο εξωτερικό και στο εσωτερικό και την παραγωγή κάθε μορφής υλικού που θα συντελούσε στην προβολή και διάδοση της ελληνικής γλώσσας.

Τα τέσσερα επιστημονικά τμήματα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας είναι:

  • α) το Τμήμα Λεξικογραφίας,
  • β) το Τμήμα Γλωσσολογίας,
  • γ) το Τμήμα Στήριξης και Προβολής της Ελληνικής Γλώσσας και
  • δ) το Τμήμα Γλώσσας και Λογοτεχνίας.

Τα τμήματα αυτά με τους συνεργάτες τους έχουν αναλάβει την εκπόνηση πληθώρας προγραμμάτων στο χώρο της γλωσσικής εκπαίδευσης.

* Ερωτήσεις σχετικά με το πρόγραμμα "Διαδρομές στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας" παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε το λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ακολουθεί.

e-mail: programma.diadromes@gmail.com Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας

KEGΚαραμαούνα 1 – Πλατεία Σκρα
Τ.Κ. 55 132 Καλαμαριά
Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2313-331500
Φαξ: 2313-331502


Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 12 Μάιος 2015, 12:25 μμ