Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής γλώσσας

Παρουσίαση Διαδρομών

routes-board

Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής

Επιστημονικός Υπέυθυνος:
Καθ. Ι.Ν. Καζάζης, Πρόεδρος του ΚΕΓ
Συντονίστρια Προγράμματος: Άννα Κοκκινίδου
Συντονισμός Παραδοτέων: Μαρία Δημητρακοπούλου, Άννα Κοκκινίδου

Το σύστημα από απόσταση επιμόρφωσης «Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής» του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, υλοποιείται από το 2007, οπότε και βραβεύθηκε με το Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών ως καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Ιθύνων νους του προγράμματος ήταν η καθηγήτρια του Α.Π.Θ. κ. Νιόβη Αντωνοπούλου που οργάνωσε την πρώτη εφαρμογή του προγράμματος και υπήρξε η επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος ως το 2012. Από το ακαδημαϊκό έτος 2012 και ως τώρα, επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο Πρόεδρος του ΚΕΓ, Ι.Ν. Καζάζης.

Το πρόγραμμα υλοποιείται αποκλειστικά από απόσταση, στην ηλεκτρονική εκπαιδευτική πλατφόρμα: http://elearning.greek-language.gr/. Από το 2007 μέχρι τώρα, το ένα πρόγραμμα έγινε σύστημα που αφορά τρία διακριτά προγράμματα που για λόγους αποτελεσματικής οργάνωσης διακρίνονται σε τρεις διαδρομές.

red Οι κόκκινες διαδρομές για τη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας, που αφορούν την τηλεκατάρτιση των διδασκόντων την ελληνική γλώσσα ως ξένη, στο εξωτερικό, αποτελούν ένα πρόγραμμα εξειδίκευσης και εμβάθυνσης σε ζητήματα διδασκαλίας. Η κόκκινη διαδρομή διαρκεί έντεκα μήνες και αποδίδει νομοθετικά προβλεπόμενη διδακτική επάρκεια σε όσους επιτυχώς ολοκληρώσουν την επιμόρφωση.
blue Η μπλε διαδρομή για την διδασκαλία σε αλλόγλωσσους στην Ελλάδα, διαρκεί τέσσερις μήνες, αφορά διδάσκοντες στην Ελλάδα και συνιστά μια συνοπτική εκδοχή του πρώτου προγράμματος.
green Η πράσινη διαδρομή αφορά την επιμόρφωση των φοιτητών νεοελληνικών τμημάτων και αποσπασμένους εκπαιδευτικούς και στοχοθετεί την υποστήριξη του συγκεκριμένου κοινού-στόχος.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην παρουσίαση που ακολουθεί.

Σας ευχαριστούμε για την προσοχή και το ενδιαφέρον σας!

  • Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας: centre@komvos.edu.gr
  • Τμήμα Στήριξης και Προβολής της Ελληνικής Γλώσσας, ΚΕΓ: ellinomatheia@komvos.edu.gr
Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 24 Φεβρουάριος 2016, 04:02 μμ