Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής γλώσσας

Βοήθεια με Αναζήτηση
 
 
Φωτογραφία Μαρία Δημητρακοπούλου
Απάντηση: Ελεύθερη πρόσβαση σε τόμους πρακτικών
από Μαρία Δημητρακοπούλου - Τετάρτη, 10 Ιούνιος 2015, 07:40 πμ
 

Και μια ενδιαφέρουσα παρουσίαση. http://www.slideshare.net/tassoskaplanis/erotokritos-in-visual-arts-erotokritos-conference-thessaloniki-29-may-2015