Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής γλώσσας

Βοήθεια με Αναζήτηση
 
 
Φωτογραφία Μαρία Δημητρακοπούλου
ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΚΕΓ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, 10-11/10/2014
από Μαρία Δημητρακοπούλου - Τρίτη, 7 Οκτώβριος 2014, 10:35 πμ
 

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας διοργανώνει

Διεθνές Συνέδριο

για τη Διδασκαλία και την Πιστοποίηση

της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας.

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 10-11 Οκτωβρίου2014 και στη Θεσσαλονίκη στις 25 Οκτωβρίου 2014.

 Στόχος του συνεδρίου είναι η προβολή της Πράξης «Πιστοποίηση ελληνομάθειας: Υποστήριξη και ποιοτική ανάδειξη της διδασκαλίας/εκμάθησης της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας», που υλοποιείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. Η ανωτέρω Πράξη εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και συγχρηματοδοτείται  από  την  Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.  Οι εισηγήσεις καλύπτουν τόσο θεωρητικά όσο και πρακτικά ζητήματα που εστιάζουν στη διδασκαλία, εκμάθηση ή/και αξιολόγηση της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας. Θα υπάρχει live streaming από την ιστοσελίδα του συνεδρίου των κεντρικών ομιλιών. Η παρακολούθηση των εργασιών του συνεδρίου είναι δωρεάν. 

 
Φωτογραφία Μαρία Δημητρακοπούλου
Απάντηση: ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΚΕΓ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, 10-11/10/2014
από Μαρία Δημητρακοπούλου - Τρίτη, 7 Οκτώβριος 2014, 10:43 πμ
 

Η συμμετοχή στο συνέδριο είναι δωρεάν και θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης στο τέλος του συνεδρίου.