Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής γλώσσας

Βοήθεια με Αναζήτηση
 
 
Φωτογραφία Μαρία Δημητρακοπούλου
Απάντηση: ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΚΕΓ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, 10-11/10/2014
από Μαρία Δημητρακοπούλου - Τρίτη, 7 Οκτώβριος 2014, 10:43 πμ
 

Η συμμετοχή στο συνέδριο είναι δωρεάν και θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης στο τέλος του συνεδρίου.