Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής γλώσσας

Βοήθεια με Αναζήτηση
 
 
spanou
Σύνδεση στο συμπόσιο "Ηλεκτρονική Μάθηση στην Ελληνική Διασπορά"
από Κυριακή Σπανού - Παρασκευή, 13 Ιούλιος 2012, 04:34 μμ
 

Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να παρακολουθήσετε το συνέδριο μέσω webcast ακολουθώντας τις οδηγίες στο συνημμένο αρχείο.