Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής γλώσσας

Παναγιώτης Δαγκόπουλος: Public profile

Παναγιώτης Δαγκόπουλος

Φωτογραφία Παναγιώτης Δαγκόπουλος

Είμαι απόφοιτος του τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής σχολής του ΑΠΘ, με μεταπτυχιακό στη διδακτική της γαλλικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας. Εργάζομαι ως εκπαιδευτικός στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και ως επιστημονικός συνεργάτης του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας.