Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής γλώσσας

Πρακτικές προτάσεις για τη διδασκαλία της νέας ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας

Διδασκαλία ξένης/δεύτερης γλώσσας σε παιδιά: Η χρήση ιστοριών στην τάξη

Στο θεωρητικό μέρος του άρθρου γίνεται αναφορά στον διαφορετικό τρόπο διδασκαλίας που εφαρμόζει ο διδάσκων προκειμένου να διδάξει σε παιδιά και στη χρησιμότητα των ιστοριών στη διδακτική αυτή διαδικασία. Η αφήγηση ιστοριών αποτελεί κατάλληλη στρατηγική μάθησης για την παιδική ηλικία, καθώς τα παιδιά είναι εξοικειωμένα με το αφηγηματικό πλαίσιο των ιστοριών στη μητρική τους γλώσσα. Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εμπλουτίσουν και να συνδυάσουν τις ιστορίες με διάφορες δραστηριότητες και με τον τρόπο αυτό να προωθήσουν την  πολυαισθητηριακή  προσέγγιση. Στο  δεύτερο μέρος δίνεται μια διδακτική πρόταση μέσα από έναν μύθο. Γίνεται περιγραφή της διδασκαλίας και δίνονται παραδείγματα δραστηριοτήτων κατάλληλων για παιδιά 8-12 ετών, ενώ υπάρχει και συνοδευτικό ηχητικό αρχείο με την αφήγηση του μύθου.

Θωμαή Αλεξίου

Παράλειψη Ημερολόγιο

Ημερολόγιο

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 Σήμερα Σάββατο, 23 Μάρτιος 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Υπόμνημα