Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής γλώσσας

Βοήθεια με Αναζήτηση
 
 
Φωτογραφία Άννα Κοκκινίδου
Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, Συνέδριο Θεσσαλονίκης.
από Άννα Κοκκινίδου - Πέμπτη, 23 Οκτώβριος 2014, 12:23 μμ
 

Αγαπητοί συνάδερφοι και φίλοι μας,

Στο πλαίσιο της  Πράξης του ΕΣΠΑ «Πιστοποίηση ελληνομάθειας: υποστήριξη και ποιοτική ανάδειξη της διδασκαλίας/εκμάθησης της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας», όπου εντάσσονται και οι ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ, έχουμε οργανώσει ειδικό Συνέδριο για τη διδασκαλία της ελληνικής ως Γ2, με τίτλο «Ελληνικά, Η Δική μου Γλώσσα, η Άλλη» (είχατε ήδη ενημέρωση για τη διημερίδα της Αθήνας από την κ. Δημητρακοπούλου).

Σας παραπέμπουμε στο συνημμένο πρόγραμμα, καθώς και στον ιστοχώρο του Συνεδρίου http://www.speakgreek.gr/. Για όσους συναδέρφους ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν συνεδρίες, αλλά δεν βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη, θα υπάρχει ζωντανή αναμετάδοση του Συνέδριου με live streaming. 

Σημειώνουμε, τέλος, πως θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης στους  δια ζώσης συμμετέχοντες και σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας. 

ΜΦΧ,

Άννα Κοκκινίδου,

Υπεύθυνη διαχείρισης ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ