Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής γλώσσας

Βοήθεια με Αναζήτηση
 
 
Φωτογραφία Άννα Κοκκινίδου
ΕΠΕΙΓΟΝ: για όλες τις ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
από Άννα Κοκκινίδου - Πέμπτη, 13 Νοέμβριος 2014, 12:51 μμ
 

Αγαπητοί συνάδερφοι,

καθώς οι Διαδρομές Α, Β και Γ υλοποιούνται στο ίδιο ηλεκτρονικό περιβάλλον και οι συμμετέχοντες ως συνδεδεμένοι χρήστες εμφανίζονται όταν είναι online ανεξάρτητα με το πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχουν διευκρινίζουμε πως:

στις ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α: προβλέπεται υποχρεωτική εργασία σε κάθε ενότητα (στην Α2 είναι ομαδική)

στις ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Β: η αξιολόγηση είναι online και ηλεκτρονική με το σύστημα των ερωτημάτων πολλαπλών επιλογών (δεν δίνεται καμία εργασία).

στις ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Γ: η αξιολόγηση είναι ακριβώς όπως στις Διαδρομές Β, με πιο πολλά ερωτήματα πολλαπλών  επιλογών.

Όλες αυτές οι πληροφορίες αναγράφονται με ακρίβεια στους Όρους Συμμετοχής για κάθε πρόγραμμα, που σας παρακαλούμε να διαβάσετε (αν δεν το έχετε κάνει ήδη κατά τη δήλωση συμμετοχής σας).

Υπήρξαν μεμονωμένες περιπτώσεις σύγχυσης για το τι πρέπει να κάνει ο επιμορφούμενος σε κάθε πρόγραμμα (που θα είχαν αποφευχθεί με την ανάγνωση του εγγράφου με τους Όρους Συμμετοχής). Κατά συνέπεια, συμμετείχαν ή δηλώθηκαν σε ομάδες της Α2, συμμετέχοντες στο πρόγραμμα Β. 

Παρακαλούμε να παρακολουθείτε προσεκτικά το χρονοδιάγραμμα, να διαβάσετε τις σχετικές πληροφορίες (ήδη στο πρόγραμμα Β έχουν γίνει δύο αξιολογήσεις και εικάζουμε ότι έγινε κατανοητό το γεγονός ότι δεν συντρέχει υποχρέωση υποβολής εργασίας) και να ακολουθήσετε τις οδηγίες αξιολόγησης βάσει του προγράμματος στο οποίο συμμετέχετε.

Με εκτίμηση,

Άννα Κοκκινίδου,

Υπεύθυνη Διαχείρισης ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ