Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής γλώσσας

Βοήθεια με Αναζήτηση
 
 
Φωτογραφία Άννα Κοκκινίδου
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ: έκδοση και αποστολή.
από Άννα Κοκκινίδου - Παρασκευή, 31 Ιούλιος 2015, 12:58 μμ
 

Αγαπητοί φίλοι και συνάδερφοι,

όπως προαναφέρθηκε σε προηγούμενη ανακοίνωση, η διαδικασία της έκδοσης και αποστολής των πιστοποιητικών για όλες τις ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ, θα ολοκληρωθεί περί τα τέλη Αυγούστου-μέσα Σεπτεμβρίου 2015 για λόγους διαδικαστικούς. Πρωτίστως, πρέπει να τελειώσουν οι ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α με τελική έκδοση αποτελεσμάτων και βαθμών.

Σε περίπτωση που συντρέχει σημαντικός λόγος και κάτι επείγον για την έκδοση βεβαίωσης επιτυχίας, σας παραπέμπουμε στο webmail μας, όπου μπορείτε να στείλετε αίτημα για αποστολή ηλεκτρονικής βεβαίωσης (programma.diadromes@gmail.com). Παρακαλούμε με τον τίτλο του μηνύματός σας, π.χ. "αίτημα έκδοσης βεβαίωσης ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α", να υποδεικνύετε το θέμα της αλληλογραφίας. Αντιστοίχως, αν θέλετε να δηλώσετε αλλαγή διεύθυνσης ή να παραλάβετε αυτοπροσώπως το πιστοποιητικό, παρακαλούμε να στείλετε το συναφές μήνυμα με το αίτημά σας και τον αντίστοιχο τίτλο, σημειώνοντας και τις Διαδρομές που παρακολουθήσατε, π.χ. "Αλλαγή στοιχείων, ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Γ".

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία και ευχόμαστε καλές διακοπές ή/και καλό υπόλοιπο των διακοπών.

ΜΦΧ,

Άννα Κοκκινίδου, Υπεύθυνη διαχείρισης ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ.