Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής γλώσσας

Βοήθεια με Αναζήτηση
 
 
Φωτογραφία Άννα Κοκκινίδου
ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ
από Άννα Κοκκινίδου - Δευτέρα, 21 Σεπτέμβριος 2015, 03:07 μμ
 

Αγαπητοί/ές συνάδελφοι,

σας ανακοινώνουμε ότι το αποθετήριο του προγράμματος θα εμπλουτίζεται με ποικίλο υποστηρικτικό   υλικό (οπτικοακουστικό υλικό, επιστημονικά άρθρα, διδακτικές προτάσεις, σώματα κειμένων μη φυσικών ομιλητών, κλπ) έως το τέλος του 2015.