Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής γλώσσας

Βοήθεια με Αναζήτηση
 
 
Φωτογραφία Άννα Κοκκινίδου
ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ: Αξιολόγηση συμμετοχής.
από Άννα Κοκκινίδου - Παρασκευή, 9 Νοέμβριος 2012, 01:18 μμ
 

Αγαπητοί συνάδερφοι,

Σχετικά με την αξιολόγηση της συμμετοχής σας με τα ειδικά, ανά ενότητα, ερωτηματολόγια, σας παραπέμπουμε στο σχετικό έγγραφο για την Οργάνωση και Λειτουργία του Προγράμματος όπου σαφώς αναφέρεται πως η πιστοποίηση επιτυχούς παρακολούθησης θα εκδίδεται μετά από επιτυχία σε όλες τις ενότητες. Για το λόγο αυτό έχει προβλεπτεί και η σχετική επαναληπτική περίοδος. 

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα διευκρινίζονται τα παρεμπίπτοντα ζητήματα για τη συμμετοχή σας. Σε κάθε περίπτωση, ενδιάμεσα, σας παραπέμπουμε στα γενικά διαδικαστικά έγγραφα.

Με εκτίμηση,

Άννα Κοκκινίδου και Κυριακή Σπανού,

Υπεύθυνες Διαχείρισης του Προγράμματος.