Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής γλώσσας

Βοήθεια με Αναζήτηση
 
 
Φωτογραφία Άννα Κοκκινίδου
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ "ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ" ΣΤΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ
από Άννα Κοκκινίδου - Τετάρτη, 27 Ιούνιος 2012, 03:08 μμ
 

Το πρόγραμμα ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ, στη νέα του μορφή, θα παρουσιαστεί στο Συμπόσιο με θέμα την  ''Ηλεκτρονική Μάθηση στην Ελληνική Διασπορά'' που διοργανώνει το Εργαστήριο Διαπολιτισμικών και Μεταναστευτικών Μελετών (Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.) του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο Ρέθυμνο, στις 13-14 Ιουλίου 2012. 

Η ανακοίνωση που θα γίνει για τις ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ αφορά την ως τώρα πορεία του προγράμματος, τη νέα του δομή καθώς και τις προοπτικές του στο πλαίσιο της ελληνόφωνης ηλεκτρονικής μάθησης.

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου Συμποσίου θα συζητηθούν προγράμματα εκμάθησης της ελληνικής μέσω του ηλεκτρονικού περιβάλλοντος. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε ανοίξτε το συνημμένο.