Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής γλώσσας

Βοήθεια με Αναζήτηση
 
 
Φωτογραφία Άννα Κοκκινίδου
Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας.
από Άννα Κοκκινίδου - Τετάρτη, 27 Ιούνιος 2012, 03:40 μμ
 

Η Eλληνική Eταιρία Eφαρμοσμένης Γλωσσολογίας (ΕΕΕΓ) διοργανώνει το 15ο Διεθνές Συνέδριο Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας που θα γίνει στη Θεσσαλονίκη, στις 23-25 Νοεμβρίου 2012. Το θέμα του συνεδρίου είναι οι Διαθεματικές προσεγγίσεις στη γλωσσική διδασκαλία.

 

Oι θεματικές του εν λόγω συνεδρίου είναι οι ακόλουθες:

  • Εκπαίδευση με βάση το περιεχόμενο
  • Διδασκαλία γλώσσας με βάση το περιεχόμενο
  • Εκπαιδευτικά μοντέλα εμβάπτισης
  • Γλωσσική διδασκαλία δια μέσου του αναλυτικού προγράμματος
  • Διεπιστημονικές προσεγγίσεις στη γλωσσική διδασκαλία

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο μπορείτε να βρείτε στον ιστοχώρο της Εταιρίας, στο http://www.enl.auth.gr/gala/ ακολουθώντας τη διαδρομή Events and Activities.