Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής γλώσσας

Βοήθεια με Αναζήτηση
 
 
Φωτογραφία Άννα Κοκκινίδου
Διαδρομές Α: Εργασία Ενότητας Επιλογής (Β Κύκλος)
από Άννα Κοκκινίδου - Τρίτη, 16 Απρίλιος 2013, 11:14 πμ
 

Αγαπητοί συνάδερφοι,

σχετικά με την υποβολή της εργασίας σας για την Ενότητα Επιλογής Β'Κύκλου σημειώνουμε πως λόγω του εορτασμού του Πάσχα, μπορείτε να καταθέσετε την εργασία σας στο σύστημα, αντί του Μεγάλου Σαββάτου, μέχρι την Τετάρτη  8.5.2013.

Επιπλέον, μέχρι την Παρασκευή 26.4.2013 θα σας έχουν δοθεί όλες οι σχετικές οδηγίες καθώς και τα θέματα της τελικής εργασίας. 

ΜΦΧ,

Άννα Κοκκινίδου.