Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής γλώσσας

Αθηνά Ράλλη: Public profile

Αθηνά Ράλλη

Φωτογραφία Αθηνά Ράλλη

Διδακτικό προσωπικό του προγράμματος "Διαδρομές στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας"

Βιογραφικό CV:

Φιλόλογος, απόφοιτη του Κλασικού τμήματος του Α.Π.Θ., με μεταπτυχιακή ειδίκευση στις μεσαιωνικές σπουδές (UCL, Βέλγιο). Ως αποσπασμένη εκπαιδευτικός δίδαξε τη νέα ελληνική ως δεύτερη και ως ξένη γλώσσα σε σχολεία και σε ενήλικες στο Βέλγιο και τη Γαλλία. Έχει συμμετάσχει σε ποικίλα επιμορφωτικά προγράμματα σχετικά με την παιδαγωγική αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών και τη διαπολιτισμική εκπαίδευση. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εντοπίζονται στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη γλωσσική διδασκαλία.