Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής γλώσσας

Μαρία Ιακώβου: Public profile

Μαρία Ιακώβου

Φωτογραφία Μαρία Ιακώβου

Συγγραφέας άρθρων του προγράμματος των Διαδρομών

Βιογραφικό CV:

Η Μαρία Ιακώβου είναι Επίκουρη Καθηγήτρια Γλωσσολογίας στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Σπούδασε Γλωσσολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Πανεπιστήμιο του Reading. Το επιστημονικό/ ερευνητικό της έργο εστιάζει σε θέματα κατάκτησης και διδασκαλίας της Ελληνικής ως Δεύτερης Γλώσσας με ειδική αναφορά στην οριοθέτηση των επιπέδων ελληνομάθειας, στην ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων, την κατάκτηση και τη διδασκαλία του λεξιλογίου στη δεύτερη γλώσσα.