Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής γλώσσας

Άρθρα για τη διδασκαλία της νέας ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας

Περιγραφή θέματος

 •  
   

  Άρθρα για τη διδασκαλία της νέας ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας

  Το συγκεκριμένο ηλεκτρονικό περιβάλλον περιλαμβάνει πρακτικές προτάσεις και αποτελεσματικές επικοινωνιακές δραστηριότητες για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας, που συμπληρώνουν την επιμόρφωση στο σύστημα από απόσταση εκπαίδευσης των Διαδρομών με δραστηριότητες και εξειδικευμένες προτάσεις.

 • 1
  Προβολή μόνο του θέματος 1

  Διά Βίου Μάθηση

   
  • Πηγή πληροφοριών Διά βίου μάθηση Πηγή πληροφοριών
  • Πηγή πληροφοριών Εκπαίδευση ενηλίκων και εκπαίδευση από απόσταση: Νέες προκλήσεις για το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πηγή πληροφοριών

 • 2
  Προβολή μόνο του θέματος 2

  Θεωρία γλώσσας

   

 • 3
  Προβολή μόνο του θέματος 3

  Διδακτική

   
  • Πηγή πληροφοριών Διδασκαλία δεύτερης γλώσσας για ακαδημαϊκούς σκοπούς Ι Πηγή πληροφοριών
  • Πηγή πληροφοριών Εναλλακτικές Μέθοδοι Διδασκαλίας Γ2 Πηγή πληροφοριών
  • Πηγή πληροφοριών Λεξικά, σώματα κειμένων και το φαινόμενο της πολυσημίας στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας Πηγή πληροφοριών
  • Πηγή πληροφοριών Τα μοντέλα διδασκαλίας της γλώσσας Πηγή πληροφοριών
  • Πηγή πληροφοριών Η έννοια της διαβάθμισης στην κατασκευή ΑΠ για τη διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης Γλώσσας Πηγή πληροφοριών
  • Πηγή πληροφοριών Η διαβάθμιση μορφοσυντακτικών φαινομένων στα θεματικού τύπου ΑΠ: ειδική εφαρμογή στην ενότητα ‘Στοιχεία Ταυτότητας’ Πηγή πληροφοριών
  • Πηγή πληροφοριών Ο γραπτόϛ συνομιλιακόϛ λόγοϛ στη διδασκαλία τηϛ ξένηϛ γλώσσαϛ Πηγή πληροφοριών
  • Πηγή πληροφοριών Ο σχεδιασμός του ξενόγλωσσου μαθήματος Πηγή πληροφοριών
  • Πηγή πληροφοριών H ανάπτυξη της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας μέσα στις συμβατικές τάξεις Πηγή πληροφοριών

 • 4
  Προβολή μόνο του θέματος 4

  Κατάκτηση / Εκμάθηση γλώσσας

   
  • Πηγή πληροφοριών Το γλωσσικό εισαγόμενο στην κατάκτηση και την εκμάθηση της Γ2 Πηγή πληροφοριών
  • Πηγή πληροφοριών Γνωστική εξέλιξη, έφεση και εκμάθηση γλωσσών σε μικρά παιδιά στην Ελλάδα: μια διαφορετική προσέγγιση Πηγή πληροφοριών
  • Πηγή πληροφοριών Δείκτες επιστημικής τροπικότητας στον γραπτό λόγο μαθητών της νέας ελληνικής ως ξένης γλώσσας: μια έρευνα βασισμένη σε σώματα κειμένων Πηγή πληροφοριών
  • Πηγή πληροφοριών Μαθησιακό φορτίο Πηγή πληροφοριών
  • Πηγή πληροφοριών Είδη λαθών και αντιμετώπισή τους Πηγή πληροφοριών
  • Πηγή πληροφοριών Δεύτερη/Ξένη γλώσσα και στρατηγικές κατανόησης λεξιλογίου: μελέτη περίπτωσης Πηγή πληροφοριών
  • Πηγή πληροφοριών Η διδασκαλία της συνοχής στο επίπεδο Β2 Πηγή πληροφοριών

 • 5
  Προβολή μόνο του θέματος 5

  Κοινωνιογλωσσολογία

   
  • Πηγή πληροφοριών Διαβάζοντας ειδησεογραφικά άρθρα στη Γ2 Πηγή πληροφοριών
  • Πηγή πληροφοριών Χιούμορ, κριτικός γραμματισμός και Γ2 Πηγή πληροφοριών

Παράλειψη Κύριο μενούΠαράλειψη Ημερολόγιο

Ημερολόγιο

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 Σήμερα Τετάρτη, 20 Μάρτιος 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Υπόμνημα

Παράλειψη Πρόσφατη δραστηριότητα

Πρόσφατη δραστηριότητα

Δραστηριότητα από Δευτέρα, 18 Μάρτιος 2019, 11:16 μμ

Τίποτα νέο από την τελευταία σύνδεσή σας