Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής γλώσσας

Άρθρα για τη διδασκαλία της νέας ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας

Περιγραφή θέματος

 •  
   

  Άρθρα για τη διδασκαλία της νέας ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας

  Το συγκεκριμένο ηλεκτρονικό περιβάλλον περιλαμβάνει πρακτικές προτάσεις και αποτελεσματικές επικοινωνιακές δραστηριότητες για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας, που συμπληρώνουν την επιμόρφωση στο σύστημα από απόσταση εκπαίδευσης των Διαδρομών με δραστηριότητες και εξειδικευμένες προτάσεις.

 • 1
  Προβολή μόνο του θέματος 1

  Διά Βίου Μάθηση

   
  • Πηγή πληροφοριών Διά βίου μάθηση Πηγή πληροφοριών
  • Πηγή πληροφοριών Εκπαίδευση ενηλίκων και εκπαίδευση από απόσταση: Νέες προκλήσεις για το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πηγή πληροφοριών

 • 2
  Προβολή μόνο του θέματος 2

  Θεωρία γλώσσας

   

 • 3
  Προβολή μόνο του θέματος 3

  Διδακτική

   
  • Πηγή πληροφοριών Διδασκαλία δεύτερης γλώσσας για ακαδημαϊκούς σκοπούς Ι Πηγή πληροφοριών
  • Πηγή πληροφοριών Εναλλακτικές Μέθοδοι Διδασκαλίας Γ2 Πηγή πληροφοριών
  • Πηγή πληροφοριών Λεξικά, σώματα κειμένων και το φαινόμενο της πολυσημίας στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας Πηγή πληροφοριών
  • Πηγή πληροφοριών Τα μοντέλα διδασκαλίας της γλώσσας Πηγή πληροφοριών
  • Πηγή πληροφοριών Η έννοια της διαβάθμισης στην κατασκευή ΑΠ για τη διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης Γλώσσας Πηγή πληροφοριών
  • Πηγή πληροφοριών Η διαβάθμιση μορφοσυντακτικών φαινομένων στα θεματικού τύπου ΑΠ: ειδική εφαρμογή στην ενότητα ‘Στοιχεία Ταυτότητας’ Πηγή πληροφοριών
  • Πηγή πληροφοριών Ο γραπτόϛ συνομιλιακόϛ λόγοϛ στη διδασκαλία τηϛ ξένηϛ γλώσσαϛ Πηγή πληροφοριών
  • Πηγή πληροφοριών Ο σχεδιασμός του ξενόγλωσσου μαθήματος Πηγή πληροφοριών
  • Πηγή πληροφοριών H ανάπτυξη της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας μέσα στις συμβατικές τάξεις Πηγή πληροφοριών

 • 4
  Προβολή μόνο του θέματος 4

  Κατάκτηση / Εκμάθηση γλώσσας

   
  • Πηγή πληροφοριών Το γλωσσικό εισαγόμενο στην κατάκτηση και την εκμάθηση της Γ2 Πηγή πληροφοριών
  • Πηγή πληροφοριών Γνωστική εξέλιξη, έφεση και εκμάθηση γλωσσών σε μικρά παιδιά στην Ελλάδα: μια διαφορετική προσέγγιση Πηγή πληροφοριών
  • Πηγή πληροφοριών Δείκτες επιστημικής τροπικότητας στον γραπτό λόγο μαθητών της νέας ελληνικής ως ξένης γλώσσας: μια έρευνα βασισμένη σε σώματα κειμένων Πηγή πληροφοριών
  • Πηγή πληροφοριών Μαθησιακό φορτίο Πηγή πληροφοριών
  • Πηγή πληροφοριών Είδη λαθών και αντιμετώπισή τους Πηγή πληροφοριών
  • Πηγή πληροφοριών Δεύτερη/Ξένη γλώσσα και στρατηγικές κατανόησης λεξιλογίου: μελέτη περίπτωσης Πηγή πληροφοριών
  • Πηγή πληροφοριών Η διδασκαλία της συνοχής στο επίπεδο Β2 Πηγή πληροφοριών

 • 5
  Προβολή μόνο του θέματος 5

  Κοινωνιογλωσσολογία

   
  • Πηγή πληροφοριών Διαβάζοντας ειδησεογραφικά άρθρα στη Γ2 Πηγή πληροφοριών
  • Πηγή πληροφοριών Χιούμορ, κριτικός γραμματισμός και Γ2 Πηγή πληροφοριών

Παράλειψη Κύριο μενούΠαράλειψη Ημερολόγιο

Ημερολόγιο

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 Σήμερα Πέμπτη, 17 Ιανουάριος 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    

Υπόμνημα

Παράλειψη Πρόσφατη δραστηριότητα

Πρόσφατη δραστηριότητα

Δραστηριότητα από Τρίτη, 15 Ιανουάριος 2019, 12:08 πμ

Τίποτα νέο από την τελευταία σύνδεσή σας